KGA


afvalstoffen die op basis van de Eural zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen voor zover zij in kleine hoeveelheden worden aangeboden