13 resultaten gevonden voor 'particulier afval'

grof huishoudelijk afval

huishoudelijk afval dat zo afwijkt naar aard, samenstelling of omvang (volume of afmetingen) dat deze apart aan de inzameldienst of een verwerker van afvalstoffen wordt aangeboden

brandstof-uit-afval

vaste brandstof afgescheiden van bedrijfs- of huishoudelijk afval

particuliere afvalstoffen

afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens, behoudens voor zover het afgegeven of ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen