93 resultaten gevonden voor 'key performance indicator'

key performance indicator

indicator (3.8)

of performance deemed by an organization (3.16) to be significant and giving prominence and attention to certain aspects

‘key performance indicator’

indicator (3.8) van prestaties die een organisatie (3.16) als significant beschouwt en waarmee belang wordt gehecht en aandacht gegeven aan bepaalde aspecten

key performance indicator

indicator (3.2.24)

of performance (3.1.12) deemed by an organization (3.1.1) to be significant and giving prominence and attention to certain aspects of operations, management, conditions or impacts

performance

measurable result

performance

measurable result

indicator

quantitative, qualitative or descriptive measure