84 resultaten gevonden voor 'kleine of middelgrote organisatie'

kleine of middelgrote organisatie

een organisatie (3.16), gekenmerkt door een aantal werknemers of een grootte van financiële activiteiten die onder bepaalde drempels vallen die van land tot land verschillen

organisatie

entiteit of groep van mensen en faciliteiten waarbij verantwoordelijkheden, bevoegdheden en relaties zijn geregeld en met identificeerbare doelstellingen

organisatie

persoon of een groep mensen met een of meer eigen functies en verantwoordelijkheden, autoriteiten en relaties om zijn doelen te bereiken

organisatie

bedrijf, vennootschap, firma, onderneming, coöperatie, instantie of instelling, of een deel of combinatie daarvan, al dan niet erkend als rechtspersoon, publiek of privaat, die haar eigen functies en een eigen administratie heeft

organisatie

persoon of groep van personen die zijn eigen functies heeft met verantwoordelijkheden, bevoegdheden en relaties om zijn doelstellingen (3.2.5) te bereiken

organisatie

persoon of groep van personen die zijn eigen functies heeft met verantwoordelijkheden, bevoegdheden en relaties om zijn doelstellingen (3.6) te bereiken.

organisatie

persoon of groep van personen die zijn eigen functies heeft met verantwoordelijkheden, bevoegdheden en relaties om zijn doelstellingen (3.15) te bereiken

effect van een organisatie

positieve of negatieve verandering in de maatschappij, de economie of het milieu (2.6), die geheel of gedeeltelijk het gevolg is van de huidige en vroegere besluiten en activiteiten van een organisatie

bestuur van de organisatie

systeem op basis waarvan een organisatie (2.12) besluiten neemt en implementeert om haar doelstellingen te bereiken

sphere of influence

range or extent of political, contractual, economic or other relationships through which an organization (3.1.1) has the ability to affect the decisions or activities of individuals or organizations