6 resultaten gevonden voor 'kwantitatieve preventie'

kwantitatieve preventie

vermindering van de omvang van de vrijkomende afvalstoffen en emissies in een deel van de keten of in de gehele keten

kwalitatieve preventie

vermindering van de milieuschadelijkheid van de vrijkomende afvalstoffen en emissies in een deel van de keten of in de gehele keten

preventie-intermediair

organisatie die voor één of meer bedrijfstakken het begrip preventie in breedste zin uitdraagt

preventie van milieuvervuiling

toepassing van processen (3.3.5), werkwijzen, technieken, materialen, producten, diensten of energie om de vorming, emissie of uitstoot van verontreinigende stoffen of afval te voorkomen, terug te dringen of te beheersen (afzonderlijk of in combinatie) om nadelige milieueffecten (3.2.4) te verminderen

preventie-quick-scan

eerste, kortdurende doorlichting van een bedrijf of bedrijfsproces volgens een bepaalde procedure

preventie van afvalstoffen en emissies

het voorkómen of beperken van het ontstaan van afvalstoffen en emissies door reductie bij de bron, door intern hergebruik, of door vermindering van de totale milieuschadelijkheid