3 resultaten gevonden voor 'zwarte grond'

zwarte grond

mengsel van bodembestanddelen en bewerkte organische afvalstoffen

grond

vast materiaal dat uit de bodem afkomstig is en bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 mm en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 mm tot 63 mm

bouwstof (grond)

niet-vormgegeven bouwstof met een vaste structuur die van natuurlijke oorsprong is, niet door de mens is geproduceerd en onderdeel van de bodem kan uitmaken