Woordenboek Circulaire Economie

Circulaire economie staat wereldwijd sterk in de belangstelling. Een duurzame economie waarin geen afval bestaat en grondstoffen worden hergebruikt. Maar verstaat iedereen eigenlijk wel hetzelfde onder circulaire economie?

Dit online woordenboek geeft termen en definities op het gebied van circulaire economie die zijn vastgelegd in reeds bestaande afspraken (normen). Zo zijn termen en definities waar een breed draagvlak voor is, voor iedereen beschikbaar.

Termen en definities op het gebied van circulaire economie

Eenvoudig zoeken en gratis beschikbaar

 

Over dit woordenboek

Dit online woordenboek geeft termen en definities op het gebied van circulaire economie die zijn vastgelegd in reeds bestaande afspraken (normen).

Zo zijn termen en definities waar een breed draagvlak voor is, voor iedereen beschikbaar.

Meer informatie

 

NEN en circulaire economie

Goed luisteren naar de behoeften in verschillende sectoren en de belanghebbende partijen samenbrengen, dat is de kernactiviteit van NEN. Op die manier faciliteert en regisseert NEN het proces om tot afspraken te komen.

In de circulaire economie gaat het vaak om nieuwe processen en producten. Via NEN vinden de verschillende partijen elkaar en kunnen ze afspraken maken die leiden tot standaarden, kennis met elkaar delen en zo de ontwikkelingen versnellen en de circulaire economie dichterbij brengen.

Meer informatie

 

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het Woordenboek Circulaire Economie? Of mist u een term?

Neem contact op met NEN via de contactpagina.

Neem contact op