Over dit woordenboek

Circulaire economie staat wereldwijd sterk in de belangstelling. Een duurzame economie waarin geen afval bestaat en grondstoffen worden hergebruikt. Maar verstaat iedereen eigenlijk wel hetzelfde onder circulaire economie?

Wat is het doel van het Woordenboek Circulaire Economie?
Het doel van dit online woordenboek is het gebruik van dezelfde termen en definities op het gebied van circulaire economie te bevorderen. Om aan een circulaire economie te kunnen werken is het immers belangrijk dat we ‘dezelfde taal’ spreken.

Hoe is het Woordenboek Circulaire Economie samengesteld?
Dit online woordenboek bevat termen en definities op het gebied van circulaire economie die zijn vastgelegd in reeds bestaande afspraken, oftewel normen. Dit kunnen zowel Nederlandse als Europese en internationale normen zijn. Voor deze termen en definities is dus al een breed draagvlak.

De termen en definities komen uit normen op het gebied van onder meer de volgende sectoren:

 • Afval en secundaire grondstoffen
 • Biomassa en voedsel
 • Bouw
 • Circulair ondernemen
 • Consumptiegoederen
 • Kunststoffen
 • Maakindustrie
 • Zorg

Niet alle Europese en internationale normen zijn vertaald. Dat betekent dat een aantal termen alleen in het Engels of alleen in het Nederlands beschikbaar zijn.

Het kan voorkomen dat er in (recent geüpdatete) wetgeving andere definities gehanteerd worden.

De selectie in het online woordenboek is niet uitputtend en wordt met regelmaat aangevuld.

Hoe werkt het Woordenboek Circulaire Economie?
U kunt op twee verschillende manieren zoeken in het woordenboek:

 1. Via de zoekbalk
 2. Via het alfabet

Via de zoekbalk
Typ in de zoekbalk de term in waarover u informatie wilt.
Als de term is opgenomen in het online woordenboek, ziet u een of meer zoekresultaten.

Als u klikt op de term van uw keuze, treft u de volgende informatie:

 • Term
 • Definitie
 • Opmerking bij de term (indien aanwezig)
 • Oorspronkelijke bron van de term (indien aanwezig)
 • Norm waarin de term is opgenomen: normnummer, titel en paragraaf

Via het alfabet
Klik op de letter A als u alle termen wilt zien die met deze letter beginnen.
Er zijn termen die vaker voorkomen, bijvoorbeeld ‘afval’. Zo’n term komt dan in meerdere normen voor.
De definitie kan verschillen.