3306 resultaten gevonden

product

any goods or service

sustainability

state of the global system, including environmental, social and economic aspects, in which the needs of the present are met without compromising the ability of future generations to meet their own needs

social responsibility

responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that

contributes to sustainable development (3.2), including the health and the welfare of society;

takes into account the expectations of stakeholders (3.3);

is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and

is integrated throughout the organization and practised in its relationships.

permanent houdbaar papier

papier waarbij bij gangbaar gebruik en bij opslag onder gangbare opslagcondities in bibliotheken en archieven na ten minste 100 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren

te verwachten levensduur

De periode gedurende welke het hout de functionele waarde niet heeft verloren ten gevolge van de aantasting door schimmels, insecten en mariene boorders.

creosootolie

Destillaat van steenkoolteer.

impregneerbaarheid

Maat voor de indringing die kan worden verkregen bij een bepaalde houtsoort.

College van Rijksadviseurs

college van deskundigen die de Nederlandse rijksoverheid adviseert over diverse ruimtelijke inrichtingsvraagstukken

duurzaam

langdurend, aansluitend op hedendaagse behoeften, zonder toekomstige behoeften in gevaar te brengen

gebouwvloeroppervlakte – kaveloppervlakteverhouding

eenheid van de verhouding tussen de gebouwvloeroppervlakte en de daaronder liggende kaveloppervlakte