1 resultaat gevonden voor 'KCA'

KCA

afvalstoffen die naar aard of samenstelling als gevaarlijke afvalstoffen moeten worden aangemerkt en die in kleine hoeveelheden in particuliere huishoudens vrijkomen