2 resultaten gevonden voor 'inzamelen'

inzamelen

georganiseerd ophalen van afvalstoffen bij de ontdoener(s)

gescheiden inzamelen

apart inzamelen bij de bron of door collectieve inzamelmiddelen van een deel van een afvalstroom op zo'n wijze dat menging of samenvoeging van de onderscheiden afvalfracties of afvalcomponenten wordt voorkomen