5 resultaten gevonden voor 'k-waarde'

k-waarde

waarde die de weerstand van een grond- of afvallaag tegen doorstroming met water weergeeft

calorische waarde

hoeveelheid warmte die vrijkomt bij volledige verbranding van een hoeveelheid materiaal bij standaardcondities waar de verbrandingsproducten worden gekoeld tot de standaardcondities en waarbij water zich in de gasvormige fase bevindt

kD-waarde

product van de k-waarde van een grond- of afvallaag en de dikte van deze laag

feitelijke waarde

broeikasgasemissiereductie die wordt bereikt met bepaalde of alle stappen van een specifiek productieproces voor bio-energie, als berekend volgens de door het bestuursorgaan vastgestelde werkwijze

typische waarde

raming van de representatieve broeikasgasemissiereductie die kenmerkend is voor een bepaalde productieroute van bio-energie