gevaarlijk afval


afvalstoffen die als zodanig zijn aangewezen op grond van de Eural-regelgeving