grof huishoudelijk afval


huishoudelijk afval dat zo afwijkt naar aard, samenstelling of omvang (volume of afmetingen) dat deze apart aan de inzameldienst of een verwerker van afvalstoffen wordt aangeboden