klein chemisch afval


afvalstoffen die naar aard of samenstelling als gevaarlijke afvalstoffen moeten worden aangemerkt en die in kleine hoeveelheden in particuliere huishoudens vrijkomen