proximate analyse


bepaling van het percentage verschillende bestanddelenas, vocht, vluchtig en gebonden koolstof