gevaarlijk afval


afvalstoffen die als gevaarlijk zijn aangewezen op grond van de Euralregelgeving