toeleveringsketen


opeenvolging van activiteiten of partijen waardoor goederen (3.7) of diensten (3.23) voor de organisatie (3.16) worden verkregen