4 resultaten gevonden voor 'KGA'

KGA

afvalstoffen die op basis van de Eural zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen voor zover zij in kleine hoeveelheden worden aangeboden

rookgaswasser

installatie waarin rookgassen worden gereinigd door deze met een vloeistof in contact te brengen, zodat te verwijderen gassen worden geadsorbeerd en stofdeeltjes worden verwijderd

rookgas

gas, inclusief eventueel aanwezig vliegas, dat vrijkomt bij een verbrandingsproces

rookgasreinigingsresidu

afval dat ontstaat bij de reiniging van rookgassen